Bestyrelsen

Bestyrelsen i Aalborg Trylleklub vælges på generalforsamlingen og består af mindst 3 medlemmer der, jævnfør vedtægterne §4, vælges for 2 år af gangen. Aktuelt er der 3 medlemmer i bestyrelsen.Formand

Kennith Nielsen

Valgt på genreralforsamlingen i 2013. Formandsposten er på valg næste gang i 2015


Næstformand

Art Daugaard

Valgt på generalforsamlingen. Art har siddet på posten siden klubben blev grundlagt i 2007. Næstformandsposten er på valg næste gang i 2014


Kasserer

Stig Rantzau Nielsen

Udpeget af den sidende bestyrelse i 2014. Kassererposten er på valg næste gang i 2015