Bestyrelsen

Bestyrelsen i Aalborg Trylleklub vælges på generalforsamlingen og består af mindst 3 medlemmer der, jævnfør vedtægterne §4, vælges for 2 år af gangen. Aktuelt er der 3 medlemmer i bestyrelsen.Formand

Kennith Nielsen

Telefon: 92 15 25 15


Næstformand

Art Daugaard

Telefon: 31 13 06 67


Kasserer

Stig Rantzau Nielsen

Telefon: 22 24 83 10